Utbildningen vänder sig till alla som arbetar med teleskoplastare, vi utbildar säkra maskinförare och minskar därmed olyckor på arbetsplatsen.

VI UTBILDAR PÅ PLATS HOS DIG!

Utbildningen vänder sig till alla som arbetar med teleskoplastare, vi utbildar säkra maskinförare och minskar därmed olyckor på arbetsplatsen.Teleskoplastare/Lull

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till alla som arbetar med teleskoplastare, vi utbildar säkra maskinförare och minskar därmed olyckor på arbetsplatsen.

Föreskrifter
Yrkesbevis fordras för maskinförare inom transportbranschen och inom byggnadsindustrin.  Har deltagaren minst 30 månaders dokumenterad erfarenhet av arbete med jordförflyttande maskiner, kan han/hon avlägga ett kompetensprov som med godkänt resultat ger ett yrkesbevis från TYA.

Utbildningens längd
Yrkesbevis kan endast utfärdas om dokumenterad erfarenhet överstiger 30 månader eller 4000timmar, vid mindre erfarenhet utfärdas istället utbildningsbevis efter genomför utbildning.
Utbildningsbeviset byts sedan ut mot Yrkesbevis när tillräcklig erfarenhet uppnåtts.
Vid erfarenhet som överstiget 30 månader eller 4000 timmar bedöms utbildningstiden efter individuell bedömning av deltagarens förkunskaper.
Deltagare med stor yrkeserfarenhet har i normalfallet betydligt kortare utbildningstid än en deltagare med mindre erfarenhet.
Hör gärna av dig till oss om din maskinerfarenhet, så berättar vi mer.

Kursinnehåll

 • Teleskopslastarens uppbyggnad.
 • Utförande av säkerhetskontroll, daglig tillsyn, underhåll och service på maskinen.
 • Tilläggsaggregaten som finns och hanteringen av dessa.
 • Maskinens placering för högsta säkerhet och stabilaste hantering.
 • Metoder för lossdragning och losskörning.
 • Optimering av maskinens framkomlighet.
 • Lära sig lyftdiagram för beräkning av maskinens lyftförmåga.
 • Manövrering efter tecken och dirigering.
 • Personlyft, vad gäller?
 • Allmäna regler kring teleskopslastaren och vad som gäller om maskinen skall framföras på allmän väg.
 • Arbeta miljö- och säkerhetsmedvetet.

Slutprov och utbildningsbevis/yrkesbevis

Utbildningen avslutas med teoretiskt och praktiskt prov.

För deltagare som saknar 30 månaders erfarenhet, utfärdas ett utbildningsbevis efter godkända prov.

BOKA DIN UTBILDNING

[contact-form-7 404 "Not Found"]