Ansvar och säkerhet för chefer och arbetsmiljöansvariga. Utbildningen ger stöd i det dagliga arbetet och att uppfylla Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

VI UTBILDAR PÅ PLATS HOS DIG!

Ansvar och säkerhet för chefer och arbetsmiljöansvariga. Utbildningen ger stöd i det dagliga arbetet och att uppfylla Arbetsmiljöverkets föreskrifter.Ansvar och säkerhet för chefer och arbetsmiljöansvariga

Lagstiftning och föreskrifter
I AFS 2006:5 står det” den som leder och övervakar arbetet med truckar skall ha den kunskap och information som behövs för at arbetet skall kunna utföras på ett säkert sätt. Det är ett krav som införts som en reaktion på brister som ofta konstateras i tillsynen”.

Syfte och innehåll
Utbildningen ger målgruppen stöd i det dagliga arbetet och hjälper företaget att uppfylla Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

  • Riskbedömning och instruktioner
  • Truckförarnas kunskaper, vilka tillstånd krävs
  • Belastningsergonomi
  • Manuell hantering
  • Arbetsorganisation och Lokaler
  • Personlyft
  • Tillsyn och underhåll, Truckens skyddsutrustning
  • Laddningsplatsen
  • Pallställ

Vi arbetar med checklistor , vilka man kan använda i det dagliga arbetet efter genomförd utbildning.
Kursen förväntas ta en dag.

BOKA DIN UTBILDNING