KAPITEL 3
-Avspärrningar

Avspärrningar

Det finns framförallt två skäl till av spärra av arbetsområdet för din lift, dels att ta bort risken för påkörning av din lift men också att förhindra så att du riskerar att tappa något ner på någon som befinner sig under liften.

För att förhindra att obehöriga tar sig in ditt arbetsområde så får man göra en skriftlig riskbedömning, men får helt enkelt ta sig en ordentlig fundera på vad som skulle kunna hända på just denna arbetsplatsen. Kan det passera fordon nära din lift så att det finns en risk att någon kör på den, kommer du ha arbetskamrater som går under liften då och då, finns det privatpersoner som riskerar att finnas i ditt arbetsområde om du inte är uppmärksam, finns det barn i närheten osv. Olika faror kräver förstås olika typer av begränsningar och avspärrningar.

Fordon

Om du har fordon nära ditt arbetsområde skall du i första hand sträva efter att ha sk. tunga skydd. Skydd som kan köras på utan att den förflytta sig och riskerar att träffa din lift. OM det inte är möjligt med den typen av skydd får man riskbedöma andra lämpliga alternativ, det kan vara kravellasteket, konor, plastband mm. Tänk på att skydden måste placeras på ett sådant sätt att det inte finns någon risk att fordonet träffar din lift även om den skulle råka träffa ett av dina påkörningsskydd.
Om din lift träffas av ett annat fordon så blir konsekvenserna väldigt allvarliga även vid mycket låga hastigheter.

Tänk på att du placerar din lift på en väg så behöver du kontakta kommunen för tillstånd innan du gör en avspärrning.

Arbetskamrater

Det kan låta konstigt att man skall behöva sätta upp avspärrningar för sina arbetskamrater men syftet är förstås att ingen skall råka komma in i riskområdet av misstag.
Fördelen med arbetskamrater (till skillnad från privatpersoner som vi kommer till senare) är att de ofta har grundläggande förståelse för de arbete du utför och de risker som kan förknippas med det. Man kan då till viss del ta hänsyn till att de förstår vad som skulle kunna hända, och vad en avspärrning betyder. Arbetskamrater kan man också informera i förhand via personalmöten mm för att minimera riskerna.
För att arbetskamrater kan en lämplig avspärrning vara konor och plastband, och iblnad med någon skylt. Men visar det sig att det inte räcker så behöver man komplettera avspärrningarna.

Privatpersoner

Den här gruppen är den svåraste att skydda sig gentemot och vi stöter förstås på dem när vi utför arbete i offentlig miljö. Svårigheten är att vi inte vem eller hur många vi kommer möta, ålder, intressen mm. Oavsett vem som riskerar att passera inom vårt riskområde är vi som liftförare skyldig att på ett lämplig sätt se till att de håller sig borta från området.
I offentliga miljöer så rekommenderar vi vare sig konor eller plastband då de har visat sig inte räcka till för att hålla privatpersoner utanför riskområdet. Konor och plastband i kombination men någon som står vakt kan däremot fungera.
Är det barn i närheten så fungerar förstås inte heller konor eller plastband utan vi behöver troligtvis någon form av staket, och eventuellt även i kombination med någon som vaktar.
Vare arbetsplats är unik, men jag har hört många exempel på personer som parkerat sina cyklar mot liftarna, bilförare som flytta konor för att komma åt sin favoritparkering, fotgängarna som ser öppningar i avspärrningarna som en möjlighet att kliva rakt igenom mm.
På offentliga platser bör staket användas.
I vissa typer av folkrika miljöer kan det vara svårt att göra en ordentlig avspärrning, tex om du skall göra ett installationsarbete bland gångarna i matbutik. I det fallet bör istället en vakt användas som går nedanför liften och säkerställer att ingen kommer inom riskområdet, alternativt att arbetet får utföras efter stängningstid.

Arbetsgivaransvar

Det är arbetsgivaren som har ansvar för säkerheten för sina anställda, och det är arbetsgivaren som skall se till att förutsättningarna finns för att kunna utföra arbetet på ett säkert sätt. Det räcker alltså inte med att arbetsgivaren hyr in staket/avspärrningar, han skall också säkerställa att de används.
En skriftlig riskbedömning skall alltid genomföras men ibland behöver man också komplettera den med en checklista och kanske även foton. Det är situationen som avgör vad som är lämpligt, hur det ser ut, vem som gör det, och vad som hänt tidigare.

Tung avspärrning

Lätt avspärrning

Lätt avspärrning

ÖVNINGSUPPGIFTER

Tillbaka till startsida