Syfte: En cookie som innehåller aktuell sessionsdata.
Utfärdas av: Hotjar
Livslängd: 30 minuter