Syfte: Innehåller en token som kan användas för att hämta ett unikt användar-ID.
Utfärdas av: AMP
Livslängd: 1 år