KAPITEL 4
-Daglig tillsyn

Daglig tillsyn

När du tog bilkörkort en gång i tiden (om du tagit bilkörkort) så fick du lära dig vikten utav att man skulle säkerställa att allting fungerade på bilen innan man skulle använda den.
Man skulle kolla så alla lamporna fungerar, att däcken vara hela, att bilen kunde bromsa, gick att styra osv.

Samma regler gäller även när vi kör maskinerna på jobbet, vi är skyldiga att säkerställa att den maskin vi använder fungerar som den ska. Detta kallar vi för daglig tillsyn.

Daglig tillsyn skall genomföras minst en gång per dag och kan se lite olika ut beroende på vilken typ av maskin vi använder.
Använder vi en släpvagnslift så är den förstås utrustad med lampor mm som behöver kontrolleras, använder vi en saxlift så har den tunna slitbanor/däck som riskerar att skadas oftare osv.
.

Yttersta ansvaret för arbetsmiljön har arbetsgivaren, men ansvaret för den dagliga tillsynen har du som användare.

1. Gå ett varv runt liften och kontrollera så allt ser okej ut, både vad gäller liften samt marken som den står på.

2. Kontrollera att den är besiktigad (liftar skall besiktigas varje år)

3. Kontrollera belysningen på liften om sådan finns

4. Kontrollera att batteriet ser okej ut

5. Kontrollera eventuellt läckage av hydraulolja

6. Kontrollera så att inte luckan på liften är fastsatt med tejp eller buntband (vanligt men väldigt farligt)

7. Avsluta med att göra ett sk topplyft genom att köra liften från manöverspakarna på chassit. På detta sätt ser du att samtliga maskinrörelser fungerar som de skall samtidigt som du smörjer upp alla rörliga delar innan användning.

Eventuella fel meddelas snarast till arbetsgivare eller ägaren till liften
En maskin med fel som påverkar säkerheten får under inga omständigheter användas.

Kontrollkort för daglig tillsyn

Topplyft

ÖVNINGSUPPGIFTER

Tillbaka till startsida