KAPITEL 1
-Allmänna kunskaper

Allmänna kunskaper

Kärt barn har många namn brukar man säga, och det gäller inte minst hjullastare.
Vissa kallar det för lastmaskin andra kallar det för hjullastare och någon säger truck. Vem har rätt? Ja problemet är att alla har rätt, det beror helt enkelt på vilken bransch du jobbar i och vad du utför för arbetsuppgifter med din maskin.

Truck, det kan den ibland kallas när man använder den i industrimiljö. Det beror på att när man sätter på gafflar på hjullastaren, och kör i industrimiljö, då inryms den nämligen i det regelverk som arbetsmiljöverket tagit fram gällande just truckar. Det betyder att man måste har utbildning (dokumenterad kunskap) för att få använda den, att man måste ha skyddsskor och att arbetsgivaren har en skriftlig riskbedömning som säkerställer en trygg truckmiljö.
Men för att räknas som truck så måste alltså gafflarna vara på, byter man ut gafflarna till annat redskap så räknas den inte längre som truck.

Lastmaskin kallas maskinen inom bl.a byggbranschen och jordbruk. Här görs ingen skillnad på vad du har för redskap på maskinen eller vad du utför för arbetsuppgifter, den kallas lastmaskin oavsett. I detta fallet så räknas den inte som truck, utan definieras enligt arbetsmiljölagen istället som en maskin ”med en särskild risk”. En maskin som kan innebära olycksrisk med personskador som följd, som i sin tur ställer krav på arbetsgivaren att den måste ge sina anställda tillräcklig kunskap för att kunna framföra den utan risk för olyckor.

När vi kommer in på ordet hjullastare, som används inom bl.a transportbraschen, så delar man helt plötsligt in hjullastaren i tre olika nivåer. Det har ingenting med storleken att göra på maskinen, utan helt enkelt vad man utför för olika arbetsuppgifter. Maskinen är precis som ovan en maskin ”med en särskild risk”, men för att möta kraven i arbetsmiljölagen om att man skall ha tillräcklig kunskap för de arbetsuppgifter man skall utföra, så har man med olika namn och anpassat kraven för utbildningar med olika mycket innehåll.

Hjullastare industriell hantering – det är det samma som trucken ovan.
En hjullastare som bara kör med gafflar och som arbetar med att lyfta pallar på i huvudsak hårdgjorda ytor. För att köra den krävs då en förstärkt truckutbildning helt enkelt.

Hjullastare Godshantering – den är en nivå över trucken ovan men samtidigt inte lika omfattande som lastmaskinen. Med hjullastare godshantering kan du i princip använda alla olika typar av redskap, men du kommer inte jobba med anläggningsjobb. Exempel på jobb kan vara snöskottning, parkarbete, olika industriarbeten, lastning och lossning av material mm.

Hjullastare Anläggning – det är det högsta nivån för hjullastare och matchar det som ovan kallas för lastmaskin. Efter att man gått denna utbildning får man göra allt, man kan också läsa ritningar, sätta ut höjder mm. En självständig maskinförare helt enkelt.

Att det finns så många varianter kan göra det lite rörigt och många har förstås inte helt koll på vad som gäller. Men lite förenklat kan man säga att det är kollektivavtalen som skrivit in olika krav på kompetens inom sina avtalsområden.
Inom byggbranschen så säger man att lastmaskin eller hjullastare anläggning är de kompetenser de föredrar, men i vissa fall kan även hjullastare godshantering accepteras.
Inom transport så accepterar man egentligen alla nivåer, men man tillåter bara arbetsuppgifter utefter vilken utbildningsnivå man har.

Många kollektivavtalsområden har inga specifika krav på utbildning, utan då backar man istället tillbaka till grundkraven i arbetsmiljölagen som säger att man skall ha dokumenterad kunskap för de arbetsuppgifter man skall utföra. Teknikavtalet och kommunal har t.ex. inga specifika krav på utbildning.

Inom jordbrukssektorn finns typ inga utbildningskrav alls 😉

Rörigt?

Om man skall summera det hela så är själva grejen att en hjullastare är att betrakta som en ganska farlig maskin som kan orsaka svåra personskador om man använder den på fel sätt.
Det gör att arbetsgivaren är skyldig att säkerställa att lämplig person kör maskinen, och att den personen har tillräcklig kunskap för att inte utsätta sig själv eller andra för fara. Det kanske därför du är på kurs just nu….

ÖVNINGSUPPGIFTER

Tillbaka till startsida