KAPITEL 5
-Konstruktion och skötsel

Konstruktion och skötsel

Det finns idag många olika typer liftar ute på våra arbetsplatser, vi har små smidiga pelarliftar som passar alldeles utmärkt att använda i trånga miljöer. Vi har saxliftar av olika storlekar, med och utan stödben, som kan rymma relativt många personer och passar till de flesta arbetsuppgifter där man kan placera liften nära platsen där jobbet skall utföras. Behöver man nå längre, eller riktigt höga höjder, ja då är det förstås bomliftar man skall använda.
I Sverige har vi bomliftar som når ca 40-45 meter (även om de inte är så vanliga) men det finns förstås specialliftar så når högre än så, det finns liftar som går över 100m.

Själv när jag åker lift så slår mig tanken ibland, när jag befinner mig i dess olika ytterlägen, om konstruktören verkligen tänkt rätt. Jag befinner mig då väldigt långt ifrån chassit eller väldigt högt ovanför chassit, chassit ser ut som ett litet frimärke och hjärnan skriker att det där är inte rimligt, men visst är det om vi följer de begränsningar som maskinen har.

Chassit på en lift är väldigt tungt, en lift är i regel betydligt tyngre än vad ser ut att väga. Det skall vi vara glada för, det är det som gör att den står kvar. De ändlägen som maskinen är avsedd för att klara fungerar dock bara om vi inte överskrider maxvikten på liften, är fler personer i korgen än den är avsedd för eller utsätter den för sidokrafter mm.

En lift klarar normalt en sidokraft på mellan 200-400 newton, det blir alltså 20-40kg om vi översätter det i svenska mått. Väldigt lite med andra ord, och liften är egentligen bara dimensionerad för att klara av de arbetsmoment du skall utföra från korgen, t.ex. borra men en slagborrmaskin, högtryckstvätta en fasad mm. Sidokrafter som eventuellt kommer från andra föremål som fordon eller traverskranar mm klarar liftar inte av, då är risken stor att de välter.

Vindstyrka är också en slags sidokraft, och hur mycket vindstyrka just din lift klarar av skall alltid stå i korgen. Vanligtvis klarar de liftar vi får använda utomhus 12,5m/s, står det däremot 0m/s får den endast användas inomhus.
På vissa utsatta platser, eller på höga höjder, kan man behöva ha med sig en vindmätare för att kontrollera så att vindstyrkan inte ökar till en nivå som riskerar att överstiga den maximala vindhastigheten för liften. Om en lift välter så välter den snabbt och du hinner inte korrigera.

Liften skall vara utrustad med skyltar som talar om för användaren vad liften klarar av. Det skall stå hur många personer som får vara i liften, maxvikt i korgen, vindhastighet, siodkrafter, marklutning mm. Om det inte står angivet så tvingas vi att gissa, att gissa är dock inte tillåtet enligt arbetsmilölagen.

Batteriet på en lift skall kontrollerar regelbundet, är en utrustad med ett klassiskt blybatteri skall destillerat vatten fyllas på med jämna mellanrum men de innehåller också frätande syra som är viktigt att man undviker att få på händer och kläder. Vid laddnings av blybatteri avger batteriet också knallgas vilket innebär att vi skall ladda vår lift på välventilerade platser så koncentrationen inte blir så hög så den blir antändningsbar.
Har din lift den nya typen av litiumbatterier finns inte risken men vara sig knallgas eller frätande syra däremot skall man fundera igenom lämplig laddningsplats. Vid eventuell kortslutning vid skada på batteriet kan sk, termisk rusning uppstå vilket medför ett väldigt snabbt brandförlopp med giftiga gaser. I gaserna finns flourväten som stänger av lungornas förmåga att omvandla koldioxid till syre och vi riskerar att kvävas även efter att vi lämnat brandröken, symptomen kan komma upp till ett dygn efter exponeringstillfället. Redan när vi känner lukten av brandrök från litiumbatterier har vi fått i oss en farlig mängd rök. En maskin med litiumbatteri bör laddas utomhus eller i en egen brandcell så inte röken kan nå andra människor på arbetsplatsen.

Liftar är konstruerade med hydraulsystem vilket innebär att hydraulolja pumpas med högt tryck in olika kolvar som förflyttar liftkorgen i olika riktningar. Kopplingar och slangar slits med tiden och även om systemet är utrustad med olika säkerhetsfunktioner för att förhindra allvarliga olyckor, kan du bli sittande i din korg om slangbrott mm uppstår.
Se efter vid den dagliga tillsynen och den finns tecken på läckage, då är det läge för service så du slipper bli sittande i din lift.

Liftar skall besiktigas årligen, och de förses både med en klisterdekal som du kan titta efter vid din dagliga tillsyn, samt med ett protokoll som läggs i förvaringsfacket i korgen.
Ägaren är ansvarig för att besiktningen genomförs, men användaren är i sin dagliga tillsyn skyldig att kontrollera att det är genomfört.

I förvaringsfacket skall också instruktionsboken ligga.

Skyltar på liften
– Avstånd till elledning
– Maxlast 227kg
– Sidokraft 20kg/40kg
– Vindstyrka
– Antal personer

Inomhus 2 personer (0 m/s)
Utomhus 1 person (12,5 m/s)

ÖVNINGSUPPGIFTER

Tillbaka till startsida