KAPITEL 2
– Fallskydd

Fallskydd

Det här med om man skall ha komplett fallskyddsutrustning när man arbetar med liftar är en ständig fråga, någon tycker si och någon tycker så. Men vad är egentligen rätt?

Vid allt arbete över 2 meters höjd så kräver arbetsmiljölagen att vi har någon form av fallskydd, i första hand fasta skydd och i andra hand fallskyddsselar. Vår liftar har enligt sin CE-märkning ett godkänt fast fallskydd vilket är själva räcket i korgen. Räcket är 110cm högt vilket överstiger miniminivån för höjden på fasta fallskydd, dessutom har den både fotlist, mellanliggare och överliggare. Alltså behöver vi inte personlig fallskyddsutrustning….    …OM det inte finns risk att vi ramlar ur förstås.

Just den sista meningen gör det hela lite mer komplicerat, för nu krävs det helt enkelt en skriftlig riskbedömning som talar om att vi inte kan ramla ur. Arbetsmiljöverket har tagit fram några exempel på där räcket på liften inte fungerar som godkänt fallskydd och där vi behöver komplettera med godkänt fallskydd. Se nedan.

Risk för påkörning

Om det finns andra fordon i ditt arbetsområde så kan ju det innebära att du skulle kunna bli påkörd. Bara en liten påkörning av din lift får stora konsekvenser, och en liten skakning nere vid chassit gör att liftkorgen rör sig betydligt mer och slungar ut dig likt en katapult. I en sådan situation är förstås inte räcket ett tillräckligt fallskydd utan du behöver vid dessa situationen (vid risk för påkörning) alltid vara utrustad med personlig fallskyddsutrustning.

Arbete utanför korgen

Arbetar vi med maskiner eller material utanför korgen som kan medföra att vi tappar balansen och faller över räcket skall också personlig fallskyddsutrustning användas.
Exempel på ett sådant arbete kan vara att vi använder en motorsåg för att såga av lite grenar på ett träd. Även om sågen bara väger några kilo, kan positionen på sågen i kombination med snabba rörelser göra att tyngdpunkten förflyttas och vi tappar fotfästet och faller över räcket. Vid arbete med maskiner utanför korgen skall fallskyddsutrustning användas.

Arbete med bomliftar

Vi allt arbete med bomliftar rekommenderas användning av personlig fallskyddsutrustning. Orsaken är att bomliftar har korgen placerad långt ifrån chassit, och det räcker att vi kör ner för en trottoarkant eller över en bräda så gungar liften till så mycket så vi riskerar att slungas ur liftkorgen. Vi arbete i bomliftar bör alltid fallskyddssele användas.

Förankringspunkter för din fallskyddssele finns på i princip alla liftar, öglor i golvet eller infästningspunkter i räcket. Det är även tillåtet att förankra sin fallskyddssele i räcket även om det saknas infästningspunkter, tänk på att förankra så långt ner som möjligt då belastningarna blir stora. Infästningspunkterna i en lift är bara dimensionerade för en kraft av 300kg, du skall alltså ha en så kort förankringslina att du endast slungas runt i korgen och ej har möjlighet att falla utanför räcket. Faller du utanför räcker blir krafterna större än 300kg.
Det är även tillåtet att fästa sin fallskyddsutrustning på andra ställen än i själva liften, t.ex. kan du ju vid risk för påkörning göra bedömningen att det är bättre att fästa fallskyddsselen i en takstol än i själva liften. Gör vi infästningen på annan plats än i liften skall infästningspunkten klara en belastning av minst 1200kg och vi skall följa övrigt regelverk vad gäller fallskydd, t.ex. att skriftlig räddningsplan finns mm.

Vi bör använda fallskyddsselar oftare än vi gör idag!

Fallskyddssele

Fallskyddslina med fallskyddsdämpare

ÖVNINGSUPPGIFTER

Tillbaka till startsida