KAPITEL 1
-Allmänna kunskaper

Allmänna kunskaper

Motorsågar och Röjsågar klassas enligt arbetsmiljölagen som maskiner med särskild risk, med det menar man att arbetsgivaren har skyldighet att säkerställa att personalen har kunskap om den maskin de skall använda för att undvika olyckor.
Använder man maskinen i skogen så har man dessutom tagit fram tydliga instruktioner hur man skall göra för att följa arbetsmiljölagen, dessa regler är man skyldig att följa.
I denna författningssamling står det t.ex. vilken personlig skyddsutrustning man måste använda, vilka säkerhetsavstånd som gäller till arbetskamrater samt vilka kunskapskrav som gäller.

Utbildning

Vad gäller utbildning så petar inte arbetsmiljölagen i detaljer om hur en utbildning skall se ut, däremot säger man den skall ge kunskap om det arbete man skall utföra. Den kan alltså se olika ut beroende på vad man skall arbeta med. Ofta brukar man använda sig utav de utbildningsmodeller som Säker Skog tagit fram, men det är alltså inget lagkrav att använda just dessa utbildningspaket. Däremot är det utan tvekan bra riktmärken för vad som kan vara lämpligt att utbildningarna innehåller.

Säker Skog har delat in sina utbildningar enligt nedan:
Nivå A – Motorsågning
Nivå B – Trädfällning grund
Nivå C – Trädfällning stormfälld skog
Nivå D – Linjearbete
Nivå E – Skylift
Nivå F – Räddningstjänst
Nivå I – Industri

Vid allt arbete utanför sin egen skog krävs kompetensbevis, saknas kompetensbevis utfördas en sanktionsavgift om 10 000kr/pp. Arbetar man med motorsåg i sin egen skog krävs alltså inget kompetensbevis, men hjälper man grannen eller jobbar på annan plats så är det alltså ett krav. Familjemedlemmar som jobbar i familjens skog är också undantagna från utbildningskravet.

För vedkapning, byggnadsarbete mm så brukar utbildningsinnehållet i Nivå vara tillräckligt för att uppnå lämplig kunskapsnivå. Vid parkarbete eller skogsarbete så brukar Nivå B (AB) vara lämpligt.

Röjsågar har liknade utbildningsnivåer, men inte lika många.
Nivå RA – Enklare röjsågsarbete med metallklinga som gräs och mindre sly
Nivå RB – Röjsågsarbete med metallklinga där trädfällning ingår

Vid röjsågsarbete/trimning med plastredskap (plasttråd) krävs dock ingen utbildningsbevis, men det finns en utbildning som kallas Nivå RT som är för enklare röjsågsarbete med plastredskap.
Den utbildningsnivån finns för att röjsågen i sig räknas som ett ”verktyg med särskild risk” och då kan utbildningarna av detta slag ge arbetsgivaren en trygghet i att rätt kunskapsnivå finns.

ÖVNINGSUPPGIFTER

Tillbaka till startsida