KAPITEL 3
-Skyddsutrustning

Skyddsutrustning

Vid användning av motorsåg vid trädfällning och skogsarbete är följande personlig skyddsutrustning obligatorisk

 1. Hjälm
 2. Ansiktsskydd
 3. Hörselskydd
 4. Stövlar/kängor med sågskydd
 5. Byxor med sågskydd
 6. Överdel i gul eller orange färg (behöver ej ha sågskydd)
 7. Handskar (behöver ej ha sågskydd)
 8. Första förband

Tänk på att sågskyddet på skyddsutrustningen är klassat i Klass 1-3 där kedjans hastighet på motorsågen är avgörande för vilken klassning du skall ha på dina skyddskläder. Den såg du kommer använda som har högst hastighet på kedjan blir avgörande för vilka kläder ni behöver köpa in. Skyddskläder med högre klassning kan uppleva lite tyngre/tjockare, därav kan det vara bra att funder om det arbete man skall utföra verkligen kräver en motorsåg med en kedjehastighet över 20m/s
Klass 1 = 20m/s
Klass 2 = 24m/s
Klass 3 = 28m/s

Vi skogsarbete, eller liknande arbete, är skyddsutrustningen enligt ovan ett krav och kan ej väljas bort. Vid annat arbete med motorsåg kan viss modifiering ske av skyddsutrustningen om inte den skriftliga riskbedömningen visar på ökat risk för arbetstagaren, i viss fall kan den också behöva kompletteras. Vid motorsågsarbete på en byggarbetsplats kanske överdelen och handskarna också skall ha sågskydd om riskbedömningen visar att man oftare jobbar med sågen i en högre position än vid traditionell trädfällning osv.

Ensamarbete för personer under 18år är förbjuden, men oavsett ålder skall ensamarbete med motorsåg undvikas. Olyckor vid trädfällning och motorsågsarbete blir lätt allvarliga och att han någon nära som kan hjälpa till kan vara livsavgörande. Eventuella sågskador skapar svåra skärskador med rik blödning som måste stoppas snabbt, det är svårt att klara av själv.
Att hamna i kläm under grenar eller trädstammar kräver ofta snabb hjälp från arbetskamrat.

Vid arbete med röjsåg med metallverktyg så är karvet på skyddsutrustning snarlikt det som gäller för motorsåg

 1. Hjälm (Om träd/sly överstiger en höjd av 2 meter)
 2. Ansiktsskydd
 3. Hörselskydd
 4. Stövlar/kängor med sågskydd
 5. Byxor (behöver ej ha sågskydd)
 6. Överdel i gul eller orange färg (behöver ej ha sågskydd)
 7. Handskar (behöver ej ha sågskydd)
 8. Första förband

Säkerhetsavstånd

Vid trädfällningen är säkerhetsavståndet till arbetskamrat minst två trädlängder
Vid vedkapning/kvistning minst 3-5 meter
Det är tillåtet för arbetskamrat att befinna sig närmare arbetsplatsen om det ökar säkerheten för arbetsmomentet, säkerheten får ej bli sämre (glöm inte att få med det i den skriftliga riskbedömningen varför din arbetskamrat befinner sig när)

ÖVNINGSUPPGIFTER

Tillbaka till startsida