KAPITEL 2
-Risker

Risker

Att köra en hjullastare, precis som att köra andra tunga maskiner eller fordon, innebär vissa risker. Att vara en bra maskinförare handlar inte bara om att kunna arbeta snabbt, de handlar också om att löpande kunna analysera de risker som uppstår och ha förmågan anpassa sin körning efter rådande situation. Tänk på att i en fungerande organisation så både utfärdar man körtillstånd och återkallar eller justerar körtillstånd – det visar att arbetsmiljöfrågorna är relevanta för arbetsgivaren och säkerheten är viktig för alla.
Här är några potentiella risker och säkerhetshänsyn att tänka på:

 1. Olycksrisk: Hjullastare är kraftfulla maskiner och kan orsaka allvarliga olyckor om de inte används korrekt. Kollisioner med andra fordon, byggnader eller människor är möjliga om maskinen inte manövreras försiktigt. Lämplig hastighet är att kunna stanna på minst halva sträcken av siktavståndet till faran, även med last i skopan.
 2. Vältning: Om en hjullastare används på sluttande eller ojämn terräng, finns det risk för att maskinen kan välta. Detta kan vara särskilt farligt om föraren inte är medveten om maskinens lutning och viktbalans. När maskinen tippar framåt kallas det tipplast, vid normalt arbete får man endast köra med 80% av tipplasten i skopan. Vid kuperad terräng endast 60% av tipplasten, och med svängd maskin endast 50% av tipplasten.
 3. Lastsäkring: Att inte säkra lasten ordentligt kan leda till att material eller föremål faller av och orsakar skada eller skadar andra. Det är viktigt att säkra lasten enligt riktlinjerna. Skall du köra gods på allmän väg skall last på gafflarna eller i skopan alltid förankras.
 4. Synlighet: Hjullastare har ofta begränsad sikt från förarhytten, särskilt bakåt. Detta kan leda till att föraren inte ser personer eller hinder bakom maskinen. Använd avancerade speglar och teknik för att förbättra synligheten, idag finns det många olika tekniska lösningar att utrusta sin maskin med om de som finns inte räcker till. Saftblandare skall användas vid arbete vid eller nära motortrafik.
 5. Underhåll: En otillräckligt underhållen hjullastare kan vara farlig att använda. Bromsar, styrning, lyftmekanismer och andra komponenter måste fungera korrekt för att undvika olyckor. Arbetsgivaren är ansvarig för underhållet, arbetstagaren för den dagliga tillsynen.
 6. Utbildning och kompetens: Att använda en hjullastare kräver rätt utbildning och kompetens. Oerfarna förare kan göra felbedömningar eller använda maskinen felaktigt, vilket kan leda till farliga situationer.
 7. Trötthet och distraktion: Precis som vid körning av fordon kan trötthet och distraktion vara farliga. Att vara koncentrerad och alert under hela arbetspasset är viktigt, ät regelbundet och följ rasterna i arbetsschemat.
 8. Elektriska och hydrauliska risker: Hjullastare använder elektriska och hydrauliska system. Felaktig användning eller underhåll av dessa system kan leda till farliga situationer eller maskinhaveri. Upptäcks  fel vid den saliga tillsynen så skall felen åtgärdas snarast, maskiner med brister i funktioner som påverkar säkerheten får under inga omständigheter användas..
  För att minimera riskerna bör följande åtgärder vidtas:
 • Utbildning: Alla förare bör genomgå grundlig utbildning för att förstå hur man korrekt kör och hanterar en hjullastare.
 • Säkerhetsrutiner: Följ fastställda säkerhetsrutiner och protokoll för att undvika olyckor.
 • Underhåll: Regelbundet underhåll och kontroller av maskinen för att säkerställa att den är i gott skick.
 • Kommunikation: Kommunicera tydligt med andra arbetare på arbetsplatsen och följ anvisningar för att undvika kollisioner.
 • Användning av säkerhetsutrustning: Använd säkerhetsbälte och andra personlig skyddsutrustning i förarhytten.
 • Synlighet: Använd speglar och andra hjälpmedel för att öka synligheten runt maskinen.
 • Körhastighet: Kör i en säker hastighet, särskilt i kurvor och på ojämn terräng.
 • Lastsäkring: Se till att lasten är korrekt säkrad innan du börjar flytta den.
 • Riskbedömning: Skriftlig riskbedömning måste vara genomförd för arbetet som skall genomföras

Generellt sett är försiktighet, utbildning och respekt för säkerheten avgörande för att minimera riskerna vid användning av hjullastare eller andra tunga maskiner. Allvarliga olyckor sker allt för ofta med hjullastare och ingen, absolut ingen, trodde att det kunde hända just dem.
Utför inte arbetsuppgifter som du ännu inte har kompetens att klara av.

Olika regler för olika personer

Tänk också på att det är helt okej att ha olika säkerhetsrutiner för olika maskinförare. Kompetens, erfarenhet, personlighet och tidigare tillbud är faktorer som kan påverka t.ex. säkerhetsavstånd, val av storlek på maskin, teknisk utrustning mm.

CoffeeroomTalk

Hur vi pratar i vårt fikarum är viktigt för säkerheten på en arbetsplats. Att ha civilkurage nog att säga till sin arbetskamrat när något kan göras bättre och säkrare, att inte omedvetet uppmuntra dåliga beteenden, att hjälpas åt att tillsammans ge förslag på andra sätt att jobba kan rädda liv. Med en kopp kaffe i handen och med ett leende på läpparna kan du säga nästan vad du vill utan att någon tar illa upp.

Att våga ge tuffa och raka besked eller prata på ett sådant sätt så folk förstår vad man menar är inte alltid helt lätt, vissa har lite lättare för det och andra lite svårare. Att säga det mellan fyra ögon är bland det svåraste du kan göra, men det finns genvägar…   ..här kommer lite tips.
1. Att hålla en kaffekopp framför dig när du pratar är många gånger ett tillräckligt skydd för att hjärnan skall uppleva det som säkrare att säga saker till varandra, ungefär som ett mingelglas du har i handen när du är på fest. Det lilla avståndet och handen framför dig skapar en osynlig distans och en barriär som är tillräcklig för att din hjärna skall känna sig safe.
2. Att säga något medan ni går bredvid varandra är ännu lättare. Att vara nära varandra men inte behöva söka ögonkontakt hjälper oss att slappna av, det blir lättare att säga vad man vill och det upplevs heller inte lika konfronterande. Det finns samtalsmetodiker som kallas för ”walk and talk”, de bygger helt på att man tar en promenad och snackar lite, kroppen rörelse i kombination med att man inte möts öga mot öga underlättar när man pratar om känslor mm. Så att säga något till någon när ni promenerar ut från fikarummet blir ett naturligt walk and talk, om du säger det med värme.
3. Sitta med ryggen mot varandra. Det här är inget naturligt samtalssätt förstås men används ofta inom utbildningar i personlig utveckling där man skall ge varandra ärlig och rak feedback. När hjärnan slipper konfronteras av arga eller ledsna ögon kan det vara lättare att i lugn och ro formulera sina tankar så de landar bättre hos den som lyssnar, den som lyssna får då heller inte avbryta den som pratar.
4. Var intresserad och försök förstå den andres argument, fråga nyfiket om du inte förstår men inte med arrogant eller med anklagande ton. Ditt kroppsspråk är viktigt, ditt ansikte skall vara avslappnat, kroppen öppen och det är en fördel om även dina ögon är glada.

Olika samtal kräver olika tekniker, men Lasse Åberg formulerade det väldigt bra en gång i tiden:
– Om du går fort och ler mycket så är det ingen som ser att du är ful! 😉

ÖVNINGSUPPGIFTER

Tillbaka till startsida