KAPITEL 6
-Risker

Risker

Trots att moderna liftar är utrustade med en mängd säkerhetsfunktioner så uppstår ändå olyckor med liftar. Olyckor med liftar får tyvärr ofta väldigt allvarliga konsekvenser då människokroppen helt enkelt inte gillar fall från höga höjder.

  • Vi har olyckor då man underskattar närheten till biltrafik och vid även små påkörningar slungas personer ur liftkorgen och förolyckas.
  • Vi har påkörningar av traverskranar då man brister i kommunikationen och lämpliga säkerhetsåtgärder. Det räcker sällan med att säga till, men behöver oftast även låsa huvudströmbrytaren om någon skulle råka glömma av det man sagt.
  • Vi har människor som klättrar på räcket får att nå liiiite längre, när foten sedan slinter är det försent och man faller hårt till marken.
  • Vi har människor som använder liftarna som personhissar när man skall ta sig upp på tak och balkonger, det är inte tillåter och har genom åren orsakat många olyckor
  • Vi har människor som använder liftarna som kranar för material, när maxlasten överskrids så välter liften.
  • Vi glömmer att vara noggranna med underlagets bärighet för vikten, stödben ger vika och liften faller snabbt.
  • O.s.v.

Nödsänkning

På liftar finns något som kallas för nödsänkning, det är en funktion som gör att vi kan manövrerar vår lift om den går sönder. Ibland sker den med hjälp av ett extra batteri, ibland genom att vi släpper på hydraultrycket genom att öppna någon ventil och på vissa modeller (framförallt bomliftar) så pumpar vi ner den helt manuellt.
Nödsäkningarna på olika liftmodeller varierar stort, och hur just nödsäkningen din lift fungerar kan då få reda på via instruktionsboken eller via din maskinuthyrare. Tänk på att den skriftliga instruktion som finns på maskinen ibland är väldigt omfattande och svår att förstå, och att nödsänka en lift måste gå fort. Helst betydligt snabbare än 10-15 minuter men inte längre än så.
Fråga gärna din maskinuthyrare hur nödsänkningen fungerar på den lift du hyr.

Coffeeroom Talk

Tyvärr visar statistiken att vi allt för sällan lär oss att våra misstag och vi lever ofta i tron att vi själva inte kan råka ut för olyckor. (bara andra) Män råkar ut för betydligt fler olyckor än kvinnor, och av dödsfallen som sker årligen i Sverige orsakat av arbetsolyckor är 90% män. Men olyckor kan vi till viss del förhindra genom hur vi snackar på arbetsplatsen.
Inom idrotten snackar man om ”Lockerroom talk” för att förändra beteenden inom ungdomsidrotten, på våra arbetsplatser kanske vi skulle fokusera på ”Coffeeroom talk”. Hur vi snackar i våra lunchrum för att arbeta säkert, vad vi kan göra annorlunda, hur vi bemöter arbetskamrater som tar onödiga risktagande, vara goda föredömen – det kan rädda liv!

Tänk också på att den inte alltid är den som tar den största risken som skadas, det kan också vara han eller hon så försöker vara lika tuffa vid ett senare tillfälle. Liftar är inte farliga – men farliga arbetssätt är livsfarligt!

ÖVNINGSUPPGIFTER

Tillbaka till startsida