KAPITEL 1
– Välja rätt lift

Välja rätt lift

Mycket utav säkerhetsarbetet börjar redan innan vi startar vårt arbete i liften.
Att fundera igenom vad vi skall använda liften till, hur många vi skall vara i liften samt vart vi skall befinna oss med liften är viktiga frågor. Alla moderna liftar är idag utrustade med en mängd information i liftkorgen, information som skall hjälpa oss att ta rätt typ av beslut. Här står t.ex. hur många personer som får befinna sig i liften, hur mycket vikt liften klarar av, hur mycket vindstyrka den klarar osv. Tillsammans med de säkerhetsfunktioner din lift är utrustad med kan du med denna information arbeta säkert med din Mobila Arbetsplatsform.

Vindstyrka

För att lift skall få användas utomhus skall den klara en vindstyrka på 12,5m/s, så sa man i alla fall förr och det är fortfarande ett riktmärke när en lift skall användas utomhus. Vet att det idag finns någon lift på marknaden som bara är dimensionerad för 9m/s och den är också godkänd att använda utomhus, så länge det inte blåser mer än det förstås.
12,5m/s är ganska ordentlig vind, och de flesta utav oss låter bli att åka lift redan inna de blåser så mycket. Ett paraply vänder sig ut och in när det blåser ca 10-11m/s, så med det i åtanke så kan vi konstatera att vid 12,5m/s så blåser det helt enkelt ganska ordentligt.

Om din lift däremot är märkt med en dekal där det står 0m/s så är den endast avsedd för inomhusbruk

Betänk att många saxliftar har dubbla märkningar, det kan både vara en dekal med 0m/s och en symbol för två personer samt en dekal med 12,5m/s med en symbol för en person. Dessa liftar är då tillåtna att köra utomhus om man följer viktgränserna och inte belastar den med fler antal personer än vad som är angivit på skylten.

Därför är det viktigt att fundera på vart du skall använda din lift, ute eller inne. Hyr du fel lift så ökar sannolikheten att du använder den i en miljö där den inte är avsedd att vara. Då ökar olycksrisken och du tar på dig ett betydande ansvar för olyckan.

Maxlast

Din lift är också skyltad med maxlast, samt hur många personer som får befinna sig i liften.
Maxlasten innebär den totala vikten både utav er som befinner sig i liften samt det material eller verktyg som ni tar med er i liftkorgen.
Visar märkningen på liften en symbol av två personer samt en maxlast på 250kg, får det förstås vara två personer i liftkorgen och resterande del utav maxlasten får utgöras av material och verktyg. Det är inte tillåtet att ersätta material och verktyg med ytterliagre en person även om man räknar ut att det blir en lägre vikt en den maxlast liften är dimensionerad för. Det beror på att vi människor är en sk rörlig last som utsätter liften för större påfrestningar än en fast last gör.

Lutande underlag

Liftar gillar generellt sätt inte lutande underlag, och orsaken är förstås att en liten lutning på chassit får stora konsekvenser på lutningen uppe i korgen. Ju högre upp vi åker desto större risk att liften välter.
Hur mycket marken får luta på olika liftmodeller finns angivet via dekaler i liftkorgen, men vanligtvis brukar det vara någonstans mellan 4-6 grader.
Kreativa människor försöker ibland lösa detta genom att ställa liften med lite träbitar under hjulen mm men det är förstås inte tillåtet. Och det vet vi nog innerst inne, men vi skulle ju bara…

Ta redan på hur det ser ut där du skall använda din lift, och är det risk för lutning på golvet/marken så hyr hellre en lift som är utrustad med stödben. Men stödben så kompenserar du förstås eventuell marklutning och du kan utföra ditt arbete utan ökad risk för att liften skall välta. Tänk på att köra ner stödbenen så långt så att den lyfter hela liften över sina egna hjul (den skall endast stå på stödbenen)

Saxlift

Bomlift

Vikarmslift

Pelarlift

ÖVNINGSUPPGIFTER

Tillbaka till startsida