PROFESSIONELL KOMPETENSUTBILDNING PÅ PLATS UTE HOS DIG.

ALLMÄN BRANDKUNSKAP

– Kurs i Allmän Brandkunskap –

 • Tid 2 timmar
 • Vi arrangerar kursen hos dig
 • Boka din kurs: Klicka här

ALLMÄN BRANDKUNSKAP
-med släckningsövning via VR

En basutbildning som ger dig grundläggande brandkunskap samt färdigheter i att släcka bränder med brandsläckare.
Att förstå hur bränder uppkommer, hur de sprider sig och vad vi kan göra för att begränsa eller släcka en brand är en viktig del i det systematiska brandskyddsarbetet (SBA).
.
Vår utbildning i ”Allmän brandkunskap – med släckningsövning via VR” ger dig ökad förståelse hur du skall förhindra brand men också kunskap om lämpliga åtgärder om brand uppstår. Fräscha kunskaper kan vara livsviktigt.

Utbildningstid
Totalt ca 2 timmar
1 timma teori samt 1 timma digital släckningsövning via VR

Målgrupp
Personalutbildning för alla verksamheter som utövar systematiskt brandskyddsarbete som t.ex. industri, bygg och anläggning, handel, kontor mm. Inga förkunskaper behövs, enkel och lättsam utbildning som passar alla.

Kursinnehåll

 • Grundläggande brandkunskap
 • Spridningsrisker vid brand
 • Åtgärder vid brand
 • Val av släckare
 • Virituell släckningsövning (inomhus)

Vi släcker bränder överallt

Kontor, verkstad, elcentraler, hotellrum, kök, lagerlokaler, batteribränder mm. Möjligheterna är många med VR

Virituella rum

Med modern VR-teknik så kan du röra dig fritt i rummen, höra ljudet av lågorna, se röken sprida sig i taket och hitta branden.
Vilken släckare väljer du?
Hinner du släcka i tid?

Unik möjlighet att testa alla släckare

Vi använder riktiga släckare, som projiceras i en virtuell miljö. Ibland väljer vi rätt och ibland fel, här får du uppleva skillnaden.

 • Pulversläckare
 • Vattensläckare
 • Koldioxidsläckare
 • Skumsläckare
 • Lithiumsläckare