Travers/kranutbildning Målet för utbildningen är att skapa användare med förmåga att arbeta effektivt utan att göra minsta avkall på en säker arbetsmiljö.

VI UTBILDAR PÅ PLATS HOS DIG!

Travers/kranutbildning Målet för utbildningen är att skapa användare med förmåga att arbeta effektivt utan att göra minsta avkall på en säker arbetsmiljö. Säkra Lyft / Travers och lyftteknik

Mål
Målet för utbildningen är att skapa skickliga användare med förmåga att arbeta effektivt utan att göra minsta avkall på en säker arbetsmiljö.  Deltagarna skall, efter avslutad utbildning, självständigt kunna arbeta med lyftanordningar och lyftredskap.

Vem behöver utbildning?
Alla som använder sig av travers på sin arbetsplats, eller kopplar last från tex kranar, omfattas om krav på utbildning

Föreskrifter
Utbildningen ger både kranförare och lastkopplare den teoretiska och praktiska utbildning som behövs för att uppfylla Arbetsmiljöverkets föreskrifter gällande fr o m 2007-07-01. Utbildningen uppfyller de krav som ställs i aktuella internationella standarder. Översatt till de svenska SS-ISO 9926-1 och SS-ISO 23856.

AFS 2006:6 § 29, användning av lyftanordningar och lyftredskap.:
” En arbetsgivare som låter en arbetstagare eller inhyrd arbetskraft använda lyftanordningar eller lyftredskap skall ha dokumentation över dennes praktiska och teoretiska kunskaper med avseende på säker användning av utrustningen.”

Kursinnehåll

  • Aktuella lagar och föreskrifter.
  • Roller och ansvar vid lyftarbete.
  • Personlig skyddsutrustning.
  • Krantyper och dess konstruktion.
  • Lyftredskap och lastkoppling.
  • Säker användning, upptäck riskerna innan de händer.
  • Underhåll och kontroll av redskapet.

Vi använder oss av MA-Systems utbildningsmaterial ”Kranar”.  Dokumentation: ”Lyfthandboken” utgiven av Gunnebo Industrier.

Utbildningstid
Säkra Lyft för dig som kopplar gods från tex kran, utbildningstid ca 4 timmar
Travers och Säkra lyft för dig som använder travers på din arbetsplats, utbildningstid ca 8 timmar.

Vi finns även på studier.se

BOKA DIN UTBILDNING