Professionella utbildningar, Läridé erbjuder företag utbildning för truck- och maskinförare, mobila arbetsplattformar, arbetsmiljö och ansvar/säkerhet.

PROFESSIONELL KOMPETENSUTBILDNING PÅ PLATS UTE HOS DIG.

UTBILDNINGAR

Lättsamt • Roligt • Viktigt!

Känns det krångligt att ta reda på vad som gäller och att följa alla regler?
På lättsam vardagssvenska så hjälper vi dig att förklara hur reglerna i arbetsmiljölagen funkar i praktiken och hur du skall göra för att det skall bli rätt. För oss är det viktigt att du skall känna dig bekväm när du kommer till oss, och vår målsättning är t.o.m. att du skall tycka att det är ganska roligt att gå kurs. Så roligt att du faktiskt kan tänka dig att komma tillbaka.

Men tyvärr sker det ju allt för många arbetsolyckor i Sverige varje år, och någonstans mellan 50-60 människor kommer aldrig hem när arbetsdagen är slut. Ibland sker olyckor förstås p.g.a att man saknar kunskap om sin specifika maskin, men betydligt oftare beror det på bristande planering och att vi både medvetet och omedvetet utsätter oss själva och andra för onödiga risker. Ofta verkar vi nämligen tro att inte vi själva kan råka ut för olyckor, utan att det bara drabbar ”andra”.
Den här tankevurpan är viktig att vi fixar till, och ofta räcker det med ganska små justeringar i ditt arbetssätt för att göra ditt arbete betydligt säkrare! Det fokuserar vi på hos oss.

Vilka är vi på Läride AB?

Vår Läridé är att skapa professionella utbildningar med fokus på säkerhet och beteenden för en tryggare arbetsplats.
Ofta genomför vi vi våra utbildningar på plats hos dig som kund, men vi genomför också sk. ”öppna kurser” dit vem som helst kan anmäla sig.

Välkommen till oss!

Vår målgrupp

Vi är medvetna om att vår huvudsakliga målgrupp inte alltid älskar att sitta på skolbänken, just därför är det extra viktigt att vi leverera utbildningar med avslappnad atmosfär, man får lov att skratta och det skall vara lätt att förstå. Men man skall också få med sig nya tankar som förändrar vårt arbetssätt när vi kommer tillbaka till jobbet.

Genomförande

Vi genomför våra utbildningar plats hos dig som kund

Vi genomför sk öppna utbildningar hos i Alingsås eller hos våra samarbetsparners

Vi har också distansutbildningar där du kan göra hela eller delar utav utbildningen på distans.