Ansvar och säkerhet för chefer och arbetsmiljöansvariga. Utbildningen ger stöd i det dagliga arbetet och att uppfylla Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

PROFESSIONELL KOMPETENSUTBILDNING PÅ PLATS UTE HOS DIG.

FÖRARBEVIS VATTENSKOTER

Förarbevis Vattenskoter

Från den 1:a juni 2022 skall den som framför vattenskoter ha förarbevis utfärdat av transportstyrelsen. Utbildningens innehåll samt utbildningstid regleras av transportstyrelsen. Läs mer på vår nya hemsida för våra vattenskoterutbildningar www.safeonwater.se

Del 1 – Teori (8 timmar)
Denna del genomförs som självstudier på distans

Del 2 – Teori (4 timmar)
Lärarledd kurs på plats hos oss i Alingsås eller hos dig som kund.

Examination
De teoretiska kurskraven examineras via ett skriftligt prov. Examinationen sker lärarledd på plats hos oss.

Del 3 -Praktik (4 timmar)
Genomförs på våra vattenskotrar, på plats hos oss i Alingsås eller hos dig som kund.