Lite kallt får man nog ändå erkänna att det var när vi skulle genomföra de praktiska momenten under utbildningen, men att köra lift är ju inte så svårt egentligen. För hur svårt kan det vara att dra i lite spakar? 🙂 Eller?

Det svåra är kanske att veta hur man skall hantera det oförutsedda, det där som du tänker inte borde kunna hände, när det ändå händer, fast det aldrig skulle kunna hända dig, det som bara händer andra… – …ja, hur gör du då?
När människor i din omgivning tar genvägar, när andra människor som inte jobbar hos dig hamnar i riskzonen eller hur andras beteende utsätter dig för stora risker. Du behöver en plan som någon sa!
Varje år sker tyvärr allt för många olyckor med liftar, liftar som stannar på höga höjder, människor som ramlar ur, liftar som välter, eller obehöriga som rör sig inom farligt område.
De här killarna vet det nu, och ser du dessutom på bilden att de använder säkerhetsselar!

Tänk på att:
Det är riskbedömningen som avgör om du behöver använda säkerhetssele eller ej, men olycksriskerna i samband med användning av bomlift medför oftast att du skall använda säkerhetssele.
Vad gäller saxliftar skall man i riskbedömningen bl.a. ta hänsyn till om man arbetar med armarna utanför korg, samt om det finns risk för påkörning.
Har du ingen egen säkerhetssele kan man hyra det på samma ställe som man hyr sin maskin.