VI UTBILDAR PÅ PLATS HOS DIG

Utbildning i Brandfarliga Arbeten!

Läride AB erbjuder utbildning i Brandfarliga Arbeten, en utbildning framtagen utav Svebra tillsammans med Sveriges Byggindustrier och inriktar sig till dig som arbetar inom bl a industri- och byggnadssektorn.

Vid allt arbete på tillfällig arbetsplats där arbete med värmekällor, eller som medför gnistbildning, krävs utbildning för att möta försäkringsbolagens krav på kunskap och för att genomföra arbetsuppgifterna på rätt sätt.

Utbildningen omfattar en utbildningsdag och innehåller både teori samt praktiskt övningsmoment.

Kursmaterial ingår i utbildningen.
Giltighetstid: 5år

Läride AB erbjuder både utbildning i Brandfarliga Arbeten och Heta Arbeten inom sitt utbildningskoncept.
Olika brandskyddsföreningar står bakom respektive utbildning, men båda utbildningarna motsvarar de krav som försäkringsbolagen har på utföraren av arbetet.

Läs mer om denna utbildning på www.brandfarligaarbeten.com
Infoblad