Truckutbildning enligt TLP10. Enligt Arbetsmiljöverket skall den som arbetar med truckar ha en sådan. Det är denna kurs som Arbetsmiljöverket rekommenderar.

VI UTBILDAR PÅ PLATS HOS DIG!

Truckutbildning enligt TLP10. Enligt Arbetsmiljöverket skall den som arbetar med truckar ha en sådan. Det är denna kurs som Arbetsmiljöverket rekommenderar.Truckutbildning enligt TLP10

Truckläroplan 10, TLP10.
Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter skall den som arbetar med truckar ha en sådan utbildning att tillräckliga kunskaper uppnåtts, arbetstagaren skall även ha arbetsgivarens skriftliga tillstånd. Svenskt Näringsliv har tillsammans med fackliga parter tagit fram gemensamma riktlinjer som kallas TLP10.
(Se kursplanen som PDF)

Vilka behöver utbildning?
Alla som använder truckar på sin arbetsplats innefattas av behovet av utbildning, krav på dokumenterad teoretisk samt praktisk kunskap regleras enligt arbetsmiljölagen i AFS 2006:5

Hur går utbildningen till?
Utbildningen omfattar både teori samt praktik, och truckkort utfördas då tillräckliga kunskaper uppnåtts.
Den teoretiska delen omfatta vanligen utav 2 utbildningsdagar, men en av dagarna kan vid rätt förutsättningar ibland ersättas (eller kompletteras) med sk E-learning, där kunskaper kompletteras via självstudier med dator/surfplatta innan kursstart.
Den praktiska delen genomförs under 1-3 dagar beroende på erfarenhet samt personliga färdigheter.

E-learning
E-learning är självstudier via ett databaserat utbildningsprogram, där du via en interaktiv kurs går igenom olika kapitel samt genomför övningsuppgifter efter varje ämneskapitel. Inloggningen är personlig och är ihopkopplad med oss på Läridé, där vi kan följa dina resultat på övningsuppgifter mm.

Utbildningen delas in i fyra områden:
A– för låglyftande och ledstaplare, låglyftande åktruck samt plockvagnar och drag-flaktruck.
AB– för motviktstruck, åkstaplare, skjutstativstruck, höglyftande plocktruck, smalgångstruck samt fyrvägstruck.
C– Hjullastare, container-/timmertruck, sidlastare, grensletruck samt terminal/dragtruck.
D– för drag- eller flaktruckar och terminaldragtruckar.

TLP 10-utbildningen ger truckföraren goda kunskaper om och goda färdigheter i:

  • gällande säkerhetsbestämmelser
  • gällande trafiklagar och bestämmelser
  • truckens arbetssätt, stabilitet och belastningsgränser
  • de vanligaste trucktyperna och dess manövrering
  • hantering av hälso- och miljöfarligt gods
  • säkerhetskontroll och daglig tillsyn
  • ett ergonomiskt arbetssätt
  • metoder för materialhantering med truck

Alla våra utbildningar hålls på Ert företag samt följer den allmänna läroplanen för truckförare i Sverige.

Utbildningstid: 2-5 dagar beroende på förkunskaper, inlärningsförmåga samt truckmodeller

Instruktörer
Instruktörerna hos Läridé AB, har genomgått TYAs instruktörsutbildning. (www.tya.se) och har möjlighet att registrera truckkorten hos TYA.
Det innebär inte automatiskt att alla som genomgår truckutbildningar hos oss registreras hos TYA, utan endast de som uppvisar tillräckliga hög kunskapsnivå. Läridé AB utfärdar även truckkort i egen regi.

Utbildning som privatperson
Läride AB inriktar sig i huvudsak på företagsutbildningar, men om du som privatperson är intresserad av utbildning så kontakta oss gärna via telefon eller mail så berättar vi mer. Ibland finns det lediga platser hos planerade företagsutbildningar och vid vissa tillfällen skapar vi också unika utbildningstillfällen inriktade på just dig som privatperson (om efterfrågan är stor)
Du når oss lättast på tel. 0702-994452 alt. mattias@laride.se

BOKA DIN UTBILDNING

[contact-form-7 404 "Not Found"]