Truckutbildning enligt TLP10. Enligt Arbetsmiljöverket skall den som arbetar med truckar ha en sådan. Det är denna kurs som Arbetsmiljöverket rekommenderar.

VI UTBILDAR PÅ PLATS HOS DIG!

Truckutbildning enligt TLP10. Enligt Arbetsmiljöverket skall den som arbetar med truckar ha en sådan. Det är denna kurs som Arbetsmiljöverket rekommenderar.Truckutbildning enligt TLP10

Truckläroplan 10, TLP10.
Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter skall den som arbetar med truckar ha en sådan
utbildning att tillräckliga kunskaper uppnåtts, arbetstagaren skall även ha arbetsgivarens skriftliga tillstånd. Det är denna kurs som Arbetsmiljöverket rekommenderar för att uppnå kraven. (Se kursplanen som PDF)
Instruktörerna hos Läridé AB, har genomgått TYAs instruktörsutbildning. (www.tya.se)

Vilka behöver utbildning?
Alla som använder truckar på sin arbetsplats innefattas av behovet av utbildning

Hur går utbildningen till?
Då vi utfärdar våra truckkort via TYA så är vi också noga med att följa läroplanen enligt TLP10.
I normalfallet pågår utbildningen under 3-4 dagar, men kan variera något beroende på förkunskaper.

Utbildningen delas in i fyra områden:
A– för låglyftande och ledstaplare, låglyftande åktruck samt plockvagnar och drag-flaktruck.
AB– för motviktstruck, åkstaplare, skjutstativstruck, höglyftande plocktruck, smalgångstruck samt fyrvägstruck.
C– Hjullastare, container-/timmertruck, sidlastare, grensletruck samt terminal/dragtruck.
D– för drag- eller flaktruckar och terminaldragtruckar.

TLP 10-utbildningen ger truckföraren goda kunskaper om och goda färdigheter i:

  • gällande säkerhetsbestämmelser
  • gällande trafiklagar och bestämmelser
  • truckens arbetssätt, stabilitet och belastningsgränser
  • de vanligaste trucktyperna och dess manövrering
  • hantering av hälso- och miljöfarligt gods
  • säkerhetskontroll och daglig tillsyn
  • ett ergonomiskt arbetssätt
  • metoder för materialhantering med truck

Alla våra utbildningar hålls på Ert företag samt följer den allmänna läroplanen för truckförare i Sverige.

Utbildningstid: 2-5 dagar beroende på förkunskaper, inlärningsförmåga samt truckmodeller

Utbildning som privatperson
Läride AB inriktar sig i huvudsak på företagsutbildningar, men om du som privatperson är intresserad av utbildning så kontakta oss gärna via telefon eller mail så berättar vi mer. Ibland finns det lediga platser hos planerade företagsutbildningar och vid vissa tillfällen skapar vi också unika utbildningstillfällen inriktade på just dig som privatperson (om efterfrågan är stor)
Du når oss lättast på tel. 0702-994452 alt. mattias@laride.se

BOKA DIN UTBILDNING