CORONA OCH UTBILDNINGAR

HUR HANTERAR VI SMITTRISKEN? Med tanke på pågående pandemi så agerar vi enligt följande: • Vi arrangerar i nuläget endast företagsanpassade kurser på plats hos dig som kund, där du som kund kan styra över deltagarantalet för att minimera gruppstorlek • Avbokning av kursdeltagare kan ske fram till kursstart [...]