HUR HANTERAR VI SMITTRISKEN?
Med tanke på pågående pandemi så agerar vi enligt följande:

• Vi arrangerar i nuläget endast företagsanpassade kurser på plats hos dig som kund, där du som kund kan styra över deltagarantalet för att minimera gruppstorlek

• Avbokning av kursdeltagare kan ske fram till kursstart utan avbokningskostnad

• Kursdeltagare med förkylningssymptom erbjuds kurs vid senare tillfälle

• Utbildningslokalen bör vara i en storlek med gott om plats för samtliga kursdeltagare, för att möjliggöra sittning med visst avstånd mellan samtliga kursdeltagare

Vi rekommenderar också vår distansutbildning för truck (E-learning) där den teoretiska delen av utbildningen kan genomföras på egen hand hemifrån (där endast teoriprov samt praktiska körövningar genomförs på plats med kursledare)

Vid frågor, kontakta:
mattias@laride.se