GRUNDLÄGGANDE BRANDKUNSKAP MED SLÄCKNINGSÖVNING VIA VR!
En grundutbildning för alla företag som arbetar med systematiskt arbete och vi ge sina anställda bättre kunskaper i att förhindra att bränder uppstår och att kunna släcka dem om oturen är framme.
En riktigt rolig utbildning där vi ni genomför släckningsövningarna via VR.
Läs mer på: https://laride.se/grundlaggande-brandkunskap-och-slackningsovning/