HETA ARBETEN

Utbildning i Heta Arbeten!

Läride AB är medlem i brandskyddsföreningen och genomför utbildningar i Heta Arbeten.
Vid allt arbete på tillfällig arbetsplats där arbete med värmekällor, eller som medför gnistbildning, krävs utbildning i Heta Arbeten.

Utbildningen omfattar en utbildningsdag och innehåller både teori samt praktiskt övningsmoment.

Kursmaterial i från Brandskyddsföreningen ingår i utbildningen.
Giltighetstid: 5år