BRANDFARLIGA ARBETEN

Utbildning i Brandfarliga Arbeten!

Läride AB erbjuder utbildning i Brandfarliga Arbeten, en utbildning framtagen utav Svebra tillsammans med Sveriges Byggindustrier och inriktar sig till dig som arbetar inom bl a industri- och byggnadssektorn.

Vid allt arbete på tillfällig arbetsplats där arbete med värmekällor, eller som medför gnistbildning, krävs utbildning för att möta försäkringsbolagens krav på kunskap och för att genomföra arbetsuppgifterna på rätt sätt.

Utbildningen omfattar en utbildningsdag och innehåller både teori samt praktiskt övningsmoment.

Kursmaterial ingår i utbildningen.
Giltighetstid: 5år

Läs mer om utbildningen på

www.brandfarligaarbeten.com