Hur hanterar vi kursdeltagarnas personuppgifter?

Då vi vid genomförande av företagsanpassad utbildning tecknar avtal om utbildning ryms mycket utav hanteringen utav personuppgifterna i detta avtal. Vår användning av personuppgifter är att under kurstillfället kunna ha tillgång till så mycket information så att vi kan se att det är rätt person som går utbildningen.
Den information vi behöver är vanligen namn och personnummer.

Under utbildningen får kursdeltagaren möjlighet att signera ett medgivande för att spara uppgifterna efter genomförd utbildning. Uppgifterna finns då hos Läridé för att möjliggöra efterbeställning utav tex borttappade utbildningsbevis.
Läridé lämnar inte ut personuppgifter till tredje part.

Önskar man registrera sin utbildning hos tredjepart som tex TYA eller Sveriges Byggindustrier så sker det genom personligt medgivande i samband med kurs.

Läridé har personuppgiftsbiträdesavtal med TYA, Sveriges Byggindustrier samt MA-system Utbildning

Läridé utfärdar utbildningbevis i egen regi varvid ingen tredjepart är nödvändig för registrering utav utbildning.
Däremot finns det många andra fördelar med att registrera sina utbildningar hos tex TYA och Sveriges Byggindustrier, därav har kursdeltagaren möjlighet att med personligt medgivande få sina uppgifter registrerade hos dem.

Önskar inte kursdeltagaren att uppgifterna om utbildningen sparas efter genomförd utbildning, raderas samtliga personuppgifter efter att kursrapport är lämnad till beställaren.