FRÅGOR OCH SVAR

Säger verkligen arbetsmiljölagen att man måste ha truckkort?
Ja, arbetsmiljölagen är väldigt tydlig med att du som användare behöver tillräckliga och dokumenterade kunskaper för att köra din truck.
Det räcker alltså inte med att ha kört truck länge, eller få ett ”okej” av sin arbetsgivare som det var tidigare. Att ta truckkort är inte svårt, utan snarare ganska roligt…

Hur går det till?
Enligt näringslivets riktlinjer i TLP10 skall en utbildning omfatta 8-40 utbildningstimmar beroende på truckmodeller samt förkunskaper.
Utbildningen omfattar både teori samt praktik.
Teorin handlar mycket om säkerhet då olycksrisken är stor vad gäller truckar.
Den praktiska delen handlar om att få testa sina gränser vid truckkörning, roliga men viktiga dagar.

Varför?
Varje år sker det många dödsolyckor samt allvarliga olyckor med truck.
Detta trots att de personer som kör troligtvis är minst lika bra som du och jag, men olyckor händer när man slarvar med säkerheten.
Därför rekommenderar TLP10 också kortare repetitionsutbildningar med jämna mellanrum, för att begränsa risktagandet och arbeta säkert.

Vem är ansvarig?
Ytterst ansvarig är alltid arbetsgivaren om han/hon inte följer arbetsmiljölagen vad gäller riskbedömning samt förebyggande av hälsa och olycksfall.
Arbetstagaren är skyldig att följa de regler som finns.
Vid eventuellt arbetsmiljöbrott kan åtal drivas både mot företag, linjechefer samt truckförare, med utfall både som företagsbot och villkorlig dom samt dagsböter.

Hur skyddar man sig?
Genom att göra allt man kan för att förhindra olyckor.
Riskbedömningar, utbildning samt körtillstånd.